کارفرمایان :
آیا پروژه ای دارید و میخواهید با هزینه ای منصفانه توسط معماران انجام شود؟
کافیست در باشگاه معماران به عنوان کارفرما ثبت نام کرده و توضیحات پروژه درخواستی خود را بنویسید. به محض انتشار از سوی معماران، پیشنهاد انجام کار دریافت خواهید کرد که میتوانید بر اساس اولویت خود (زمان-هزینه)، بهترین پیشنهاد را انتخاب کرده و پروژهتان را به معمار مناسب واگذار کنید.
توجه داشته باشید وجه گروگذاری شده در صورت تایید نهایی کار توسط شما برای معمار مورد نظر آزاد خواهد شد و امکان هیچگونه سوءاستفاده و یا کلاهبرداری وجود نخواهد داشت.
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]

معماران :
اگر تحصیلات معماری دارید و بدنبال راهی برای کسب درآمد از مهارت های خود هستید، به جمع باشگاه معماران بپیوندید. پس از عضویت در باشگاه با توجه به تخصص های خود، برای پروژه های ثبت شده توسط کارفرمایان، پیشنهاد قیمت ارسال کنید و درصورت پذیرش پیشنهاد توسط کارفرما و انجام صحیح پروژه توسط شما، هزینه پروژه به شما پرداخت خواهد شد.
توجه داشته باشید کارفرما به محض تایید درخواست شما هزینه را در سایت گروگذاری خواهد کرد و امکان ضایع شدن حق شما وجود نخواهد داشت.
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]