کسی میدونه ستون گذاری تو ویلایی که طبقه اول و دومش روی هم کاملا یکسان و مچ نیستند در واقع پس و پیشند چجوری ستون گذاری میشه؟!