ضرایب دانشگاه سراسری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر براساس دفترچه آزمون سال 96
عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضیات (ریاضیات عمومی (1و2)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته)، 3- دروس تخصصی مشترک (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل و شبکه های کامپیوتری)، 4- دروس تخصصی معماری سیستم های کامپیوتری (مدارهای الکتریکی، الکترونیک دیجیتال و vlsi، سیگنال ها و سیستم ها)، 5- دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (مدارهای الکتریکی، هوش مصنوعی، سیگنال ها و سیستم ها)، 6- دروس تخصصی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن (کامپایلر، پایگاه داده ها، هوش مصنوعی).
رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6
مهندسی کامپیوتر
1) معماری سیستم های کامپیوتری 1 1 2 4 3 0 0
2) هوش مصنوعی و رباتیکز 2 1 2 4 0 3 0
3) نرم افزار 3 1 2 4 0 0 3
4) شبکه های کامپیوتری 3 1 2 4 0 0 3
5) رایانش امن 3 1 2 4 0 0 3
4) الگوریتم ها و محاسبات 3 1 2 4 0 0 3
دروس مشترک تمام گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی کامییوتر
دروس مشترک آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر بین تمام گرایش ها شامل 2 درس زبان عمومي و تخصصي و رياضيات ميباشد كه درس رياضيات خود شامل 4 درس ميباشد و درسی به نام «دروس مشترک» که آن هم شامل 5 عنوان درسی است و مابقی سؤالات با توجه به گرایش به صورت تخصصی هر رشته مطرح شده اند.
« زبان عمومي و تخصصي »
یکی از دروس مهم و کاربردی در رشته مهندسی کامپیوتر، زبان انگلیسی است که می تواند به موفقیت داوطلبان کمک بسزایی نماید. تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد 30 سؤال ميباشد. همانطور كه از نام درس پيداست، تعدادي از سؤالات اين درس زبان عمومي و تعدادي از آنها نيز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصي مهندسي كامپيوتر ميباشد. بدون ترديد اگر داوطلبان کارشناسی ارشد در درس زبان حداقلهايي را داشته باشند مطالعه و سرمايهگذاري در اين درس ميتواند منطقي باشد. معمولاً منبع درس زبان تخصصي در اكثر رشتهها در دانشگاههاي مختلف فرق ميكند و اساتيد اين درس به صورت سليقهاي منابع و يا جزوات مورد نظر خود را به دانشجويان معرفي ميكنند. خواندن كتاب زبان عمومي و همچنين زبان تخصصي موسسه مدرسان شريف براي رسيدن به تسلط در اين درس كفايت ميكند. در كتاب زبان عمومي مطالب گرامري و يك سري لغات و اصطلاحات عمومي و همچنين تستهاي عمومي رشتههاي مختلف گنجانده شده است و داوطلبان حتي در صورت فراموشي درس زبان ميتوانند خود را به سطح مطلوبي با استفاده از اين كتاب برسانند. در كتاب زبان تخصصي موسسه مدرسان شريف علاوه بر بررسي و ارايه پاسخ تشريحي و ترجمه تستهاي كنكورهاي كارشناسي ارشد سالهاي قبل (از سال 94 ـ 72) لغات، اصطلاحات و متون رايج در رشته مهندسي كامپيوتر به همراه ترجمه آنها گنجانده شده و ضمن آموزش و ترجمه متون مختلف، تستهاي چهارگزينهاي تأليفي براي آشنايي هرچه بيشتر داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد مهندسی کامپیوتر با سؤالات درس زبان تخصصي اين رشته آورده شده است. ضريب اين درس در كنكور کارشناسی ارشد دانشگاه دولتي 1 بوده و با ضریب دروس ریاضی یکسان است.
« رياضيات »
سؤالات دروس ریاضی در كنكور كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر شامل 4 درس رياضيات مهندسي، آمار و احتمال مهندسی، محاسبات عددي و ساختمانهاي گسسته ميباشد. ضريب درس رياضيات براي تمام گرايشها (1) است بجز گرایش الگوریتم ها و محاسبات که ضریب این درس برای آن (2) می باشد و از این درس در آزمون کارشناسی ارشد 16 تست مطرح می شود (4 تست از ریاضیات مهندسی، 4 تست از آمار و احتمال مهندسی، 3 تست از محاسبات عددی و 5 تست از ساختمان های گسسته).
« رياضيات مهندسي »
تعداد سؤالات درس ریاضیات مهندسی در آزمون کارشناسی ارشد معمولاً 4 سؤال ميباشد. كتاب كرويت سيك مهمترين مرجع اين درس ميباشد كه به لحاظ حل مثالهاي زياد و تشريح كامل مطالب خصوصاً در بخش توابع مختلط داراي ضعف ميباشد و بعضاً به دليل ترجمه گزينشي در فصول معادلات با مشتقات جزيي مطالب پيچيدهتر نيز شده است. در كتاب رياضيات مهندسي انتشارات مدرسان شريف تمام مطالب درسي با متني ساده و روان آموزش داده شده، همچنین گنجاندن مثالها و تستهاي چهارگزينهاي فراوان با پاسخهاي تشريحي در ضمن آموزش درس و بعد از هر مبحث از دیگر مزیت های این کتاب است. طبقهبندي مطالب و آوردن تمامي تستهاي كنكورهاي كارشناسي ارشد 10 سال اخير اكثر رشتههاي فني و مهندسي و گروه علوم پايه به صورت طبقهبندي شده در پايان هر فصل با پاسخهاي كاملاً تشريحي، قرار دادن تستهاي تكميلي با پاسخ كليدي براي داوطلبان آزمون جهت تمرين بيشتر، حل كامل سؤالات آزمون سراسري 1394 (بهمن 93)، ارائه آزمونهاي خودسنجي در پايان كتاب در سه سطح a و b و c براي آمادگي در هفتههاي آخر نزديك آزمون، ارايه روشهاي تستي براي حل تستها و ... از جمله مشخصات دیگر این کتاب است.كتاب رياضي مهندسي شامل 1250 پرسش چهار گزينهاي شامل 950 مسئله حل شده با پاسخ تشريحي و 300 مسئله با پاسخ كليدي ميباشد.
« آمار و احتمالات »
تعداد سؤالات درس آمار و احتمالات در آزمون كارشناسي ارشد 4 سؤال ميباشد. در دانشگاهها كتابهاي آمار و احتمال دكتر نادر نعمتالهي، احتمال و آمار دكتر پاشا، آمار و احتمالات مهندسي تأليف شلدون راس تدريس ميشود و بعضي اساتيد از جزوههاي شخصي خود براي تدريس استفاده ميكنند. سؤالات اين درس در قسمت مفاهيم آماري معمولاً سادهتر و در قسمت احتمال سختتر به نظر ميرسد. انتشارات مدرسان شريف براي اين درس نيز از ساليان گذشته كتابي را ويژه رشتههاي كامپيوتر و برق تألیف و روانه بازار كرده است. در ويرايش اخير اين كتاب، ضمن اضافه شدن مثالهاي مختلف با حل تشريحي، پاسخهاي تشريحي سؤالات سال 1394 نيز در كتاب گنجانده شده است.
« محاسبات عددي »
تعداد سؤالات اين درس در آزمون كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر حدود 3 سؤال ميباشد. همانطور كه از نام درس پيداست مطالب آن در مورد محاسبات عددي ميباشد و جزء دروس نسبتاً آسان تر رياضيات ميباشد. آنچه براي موفقيت در آزمون سراسری اهميت دارد داشتن دقت زياد و حفظ كردن روابط و فرمولهاي اين درس ميباشد. منابع مهم اين درس كتابهاي آناليز عددي تأليف اصغر كرايه چيان، آناليز عددي تأليف اسماعيل بابليان، محاسبات عددي تأليف دكتر عبدالله شيدفر ميباشد. انتشارات مدرسان شريف براي اين درس نيز كتاب بسيار جامع و كاملي را ارايه كرده است. در اين كتاب ضمن آموزش تمام مطالب، الگوريتمهاي حل مسئله و دستهبندي فرمولهاي لازم براي حل مسائل اين درس، تمامي تستهاي آزمونهاي كارشناسي ارشد 10 سال اخير در سه رشته مهندسي كامپيوتر، علوم كامپيوتر و رياضی را با پاسخ تشريحي آورده است.
« ساختمان های گسسته »
از اين درس نيز معمولاً در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر تا سقف 5 سؤال مطرح ميشود. براي تسلط بر اين درس آشنايي با مفاهيم درس ساختمان دادهها لازم است البته مطالب اين درس بيشتر حال و هواي رياضيات دارد و به همين سبب جزء سؤالات رياضيات در نظر گرفته ميشود. از منابع مهم اين درس كتابهاي ساختمانهاي گسسته، تأليف بهروز قليزاده و رياضيات گسسته اثر رالف.پ. گريمالوي ميباشند. با توجه به حجم كم مطالب در اين درس وقت گذاشتن براي درس ساختمان گسسته مفيد مي باشد. انتشارات مدرسان شريف كتاب ساختمان گسسته را با در نظر گرفتن مطالب مورد نياز داوطلبان به بازار عرضه كرده است. اين كتاب در 7 فصل ضمن آموزش خلاصه مطالب با آوردن مثالهاي متعدد سعي بر آشنايي داوطلبان با سؤالات اين درس داشته است. در اين كتاب علاوه بر ارائه تمامي سؤالات و پاسخهاي تشريحي رشته مهندسی كامپيوتر از سال 78 تا 94، سؤالات و پاسخهاي تشريحي رشتههاي مهندسی it و همچنين رشته علوم كامپيوتر نیز در آن گنجانده شده است.
دروس مشترک تمام گرایش های مهندسی کامپیوتر
از اين دروس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 27 تست مطرح ميشود و شامل 5 درس: 1ـ ساختمان داده ها 2ـ نظريه زبانها و ماشينها 3ـ مدارهاي منطقي 4ـ معماري كامپيوتر 5ـ سيستم عامل ميباشد. ضريب اين دروس در آزمون (2) ميباشد (بجز گرایش الگوریتم ها و محاسبات با ضریب 4) و با توجه به این ضریب، علاوه بر دروس تخصصی از مهمترین درس ها برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد می باشد.
« ساختماندادهها »
از اين درس در آزمون 5 الی 7 سؤال مطرح ميشود. منابع مهم اين درس در دانشگاهها كتابهاي اصول ساختمان دادهها تأليف هروتيز، ساختمان دادهها با استفاده از پاسكال تأليف تننباوم ميباشد. مباحث اين درس آرايهها، صف و پشته، ليستهاي پيوندي، درختها، گرافها و الگوريتمهاي مرتبسازي هستند. تسلط بر اين درس در درجه اول با توجه به تعداد سؤالات و ضريب آن بسيار مهم و در درجه دوم براي فهم بهتر درسي مانند طراحي الگوريتم و ساختمان گسسته كاملاً ضروري ميباشد. براي اين درس نيز مانند كتب ديگر انتشارات مدرسان شريف كتاب جامع و بسيار مفيد ساختمان دادهها را به قلم آقاي مهندس بهروز تبريزيان (كه ايشان سابقه زيادي در تدريس، تأليف و تحقيق در اين درس را دارند) به جامعه علمي كشور عرضه كرده است. در اين كتاب ضمن آموزش ساده و روان خلاصه مطالب درسي مانند كتب ديگر مثالهاي متعدد در متن درس و بعد از هر مبحث قرار داده شده است و در پايان هر فصل تمامي تستهای كنكور كارشناسی ارشد رشتههاي مهندسي كامپيوتر، مهندسي it و رشته علوم كامپيوتر مربوط به اين فصل گنجانده شده است و پس از ارايه پاسخ تشريحي براي اين تستها مولف تعدادي تست تكميلي با پاسخ كليدي براي تمرين هرچه بيشتر دانشجويان در كتاب گنجانده است. بررسي سؤالات آخرين آزمون (بهمن 93) در پايان كتب از جمله مزاياي ديگر اين كتاب ميباشد.
« نظريه زبانها و ماشينها »
تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 5 الی 7 سؤال ميباشد. كتابهاي مرجع در اين درس شامل: مقدمهاي بر زبانهاي رسمي و ماشين تأليف لينتز، تئوري زبانهاي رسمي تأليف روسز، مقدمهاي بر تئوري كامپيوتر تأليف كوهن ميباشند و تقريباً تمامي آنها مطالب را پيچيده و غيرقابل فهم بيان كردهاند. البته خود اين درس چنین ماهیتی دارد. انتشارات مدرسان شريف از سالها قبل كتاب نظريه زبانها و ماشينها را به قلم مهندس محمدرضا نامی به بازار كتاب ايران عرضه كرده كه در سال 94 اين كتاب ويرايش مجدد شده و با اضافه كردن مثالهاي متعدد، توضيح بيشتر درس و بررسي سؤالات آخرين آزمون (بهمن 93) مجدداً روانه بازار كتاب شده است. مطالعه اين كتاب براي اين درس به همه داوطلبان توصيه ميشود.
« مدار منطقي »
از اين درس در آزمون 5 الی 7 سؤال مطرح ميشود، این درس به لحاظ اهميت در بين دروس مهندسی كامپیوتر در كنار درس ساختمان دادهها جزء مهمترين دروس ميباشد. اين درس به نوعي پيش نياز درس معماري كامپيوتر نيز ميباشد. منابع مهم اين درس در دانشگاههاي مختلف كتابهاي طراحي ديجيتال، تأليف موريس مانو، كتاب تحليل و طراحي مدارهاي منطقي ديجيتال تأليف ويكتور پرنلسون ميباشند. سيستمها و مبناهاي عددي، انواع مدارهاي منطقي و سادهسازي توابع منطقي از جمله مباحث این درس ميباشد. كتابهاي مرجع فوق هرچند كتابهاي خوبي هستند ولي به دليل اينكه هر دوي آنها ترجمه هستند لذا آموزش بعضي مطالب كمرنگ بيان شده است و در ضمن مسائل حل شده آنها خيلي زياد نيستند. انتشارات مدرسان شريف براي اين درس نيز كتاب مدار منطقي را به داوطلبان مهندسي كامپيوتر ارايه كرده است. در اين كتاب ضمن ارايه خلاصه درس تستهاي تأليفي مولف در فصول مختلف گنجانده شده است. وجود تستهاي رشته مهندسي كامپيوتر از سال 1374 تا 1394 به همراه پاسخهاي تشريحي آنها در كتاب به همراه تستهاي تكميلي در پايان هر فصل، باعث منحصر به فرد شدن اين كتاب در بين كتابهاي ديگر بازار شده است.
« معماري كامپيوتر »
تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسي كامپيوتر 5 الی 7 سؤال ميباشد. منابع مهم اين درس در دانشگاهها كتابهاي طراحي سيستمهاي كامپيوتري تأليف مانو، طراحي نرمافزار و معماري كامپيوتر تأليف هنسي ميباشند. تسلط و درك مطالب مدار منطقي كمك زيادي به موفقيت در اين درس ميكند. اطلاعات دادهها، الگوريتم محاسباتي، زبان انتقال ثابت، واحد پردازنده، واحد كنترل، خط لولهاي و سيستمهاي موازي، حافظه پنهان و دستگاههاي ورودي و خروجي i/o از جمله رئوس مطالب این درس ميباشند. براي اين درس انتشارات مدرسان شريف كتاب معماري كامپيوتر را به بازار كتاب عرضه كرده است. در اين كتاب با نگاهي به سؤالات 15 سال اخير، سعي شده مطالب در راستاي اين گونه سؤالات جمعبندي شود. مثالهاي زياد، آوردن الگوريتمهاي مختلف، ترسيم اشكال مورد نياز از جمله نقاط قوت اين كتاب ميباشد. در اين كتاب سؤالات رشته مهندسي it نيز به طور كامل به همراه پاسخهاي تشريحي آنها آورده شده است.
« سيستم عامل »
تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسي كامپيوتر 4 تا 6 تست ميباشد. منابع مهم اين درس در دانشگاههاي مختلف كتابهاي سيستمهاي عامل مدرن تأليف تننباوم، سيستمهاي عامل تأليف استالينگ، سيستمهاي عامل تأليف دتيل، مفاهيم سيستمهاي عامل تأليف سيلبر شاتز ميباشند. براي اين درس انتشارات مدرسان شريف كتاب سيستم عامل را به جامعه علمي كشور ارائه كرده است. در اين كتاب ضمن آموزش درس در حدود 860 تست چهارگزينهاي گنجانده شده است. تمامي سؤالات مهندسي كامپيوتر از سال 1374 تا 1394 و همچنين سؤالات مهندسي it از سال 1381 تا 1394 به همراه پاسخهاي تشريحي آنها گنجانده شده است. به لحاظ مثالهاي حل شده هيچ كتابي تاكنون در كشور مانند اين كتاب تأليف نشده و به همين دليل برخي اساتيد از این کتاب به عنوان كتاب مرجع دانشگاهي براي تدريس خود در دانشگاه استفاده ميكنند. روبهرو شدن با تستهاي مختلف براي موفقيت در اين درس در آزمون كارشناسي ارشد مهندسی کامپیوتر كاملاً ضروري ميباشد. اين كتاب يكي از كتب بينظير كامپيوتر در مبحص سیستم عامل در كشور ميباشد و مطالعه آن به كليه داوطلبان با هر سطح علمي و توانايي توصيه ميشود.
دروس تخصصی معماری سیستم های کامپیوتری در آزمون کارشناسی ارشد
اين دروس شامل 4 درس مدارهاي الكتريكي، vlsi، الكترونيك، ديجيتال و انتقال داده در آزمون کارشناسی ارشد ميباشند. ضريب اين دروس براي اين گرايش 2 ميباشد و مجموعا 16 سوال از این دروس مطرح می شود.
« مدارهاي الكتريكي»
اين درس از دروس تخصصی برای گرايشهاي معماري كامپيوتر و هوش مصنوعي و رباتیکز و از جمله دروسي است كه در گروه برق ارايه ميگردد. تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد 4 سؤال می باشد. منابع مهم اين درس در دانشگاهها كتاب نظريه اساسي مدارها و شبكهها تأليف چارلزدسور و ارنستكوه، ترجمه دكتر پرويز جبهدارمارالاني ميباشد. از كتاب هيت، نلسون و چند مرجع ديگر نيز در دانشگاهها براي آموزش استفاده ميشود. كتاب مدارهاي الكتريكي موسسه مدرسان شريف با حل كامل سوالات كنكور ارشد از سال 70 تا 94 و ارايه مثالهاي متعدد تأليفي و آوردن تستهاي متفاوت در اين كتاب تقريباً دانشجو را از مراجعه به منابع مختلف بينياز ميكند، ارائه روشهاي تستي در حل مسائل, آموزش مفاهيم، قوانين و فرمولهاي اساسي توضيحات فارسي ضمن آموزش مطالب، اين كتاب را در نوع خود بينظير كرده است. با نگاهي به كارنامه قبوليهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، ميتوان به اين نتيجه رسيد ميانگين 455% به بالا براي اين درس خيلي دور از دسترس نيست.
« vlsi »
تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد (4) سؤال ميباشد. از جمله دروسي است كه از سال 82 به عنوان ماده درسی در لیست دروس آزمون کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستم های کامپیوتری گنجانده شده است، منابع مهم اين درس در دانشگاههاي مختلف كتابهاي اصول طراحي vlsi نوشته كامران شريف اشراقيان ميباشند.
« الكترونيك ديجيتال »
تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد (4) سؤال ميباشد. همانطور كه از نام اين درس پيداست، مطالب آن تركيب دو درس مدار منطقي و الكترونيك ميباشد و براي موفقيت در اين درس بايد به مطالب هردوي اين دروس مسلط بود. البته وزن الكترونيك در اين درس بيشتر است و آن مقدار مطلبي كه در مورد مدار منطقي لازم است را معمولاً دانشجويان رشته كامپيوتر بلد هستند و معمولاً داوطلبان در قسمت الكترونيك دچار مشكل اند. منابع مهم اين درس كتابهاي الكترونيك ديجيتال تأليف مهدي صديقي، واليزاده و مهديپور، اصول و مباني الكترونيك ديجيتال ترجمه پوپك محبتزاده ميباشند. انتشارات مدرسان شريف براي اين درس نيز كتاب خلاصه و مفيدي را برای دانشجويان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ارائه كرده است.
« انتقال داده »
تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد (4) سؤال ميباشد. منابع مهم اين درس كتابهاي شبكههاي كامپيوتري و انتقال داده تأليف فرشاد صفايي و محمود فتحي، شبكههاي كامپيوتري تأليف تننباوم ترجمه دكتر پدرام، ccna – انتقال داده و شبكههاي كامپيوتر تأليف ويليام استالينگز ترجمه قدرت الله سپيدفام ميباشند. اين درس مفاهيم انتقال اطلاعات در دنياي كامپيوتر را مورد بررسي قرار ميدهد، تعريف مفاهيم انتقال، انواع شبكههاي انتقال، رسانههاي انتقال، رمز كردن دادهها، واسط انتقال دادهها، كنترل پيوند دادهها از جمله مباحثي است كه در اين درس مورد بررسي قرار ميگيرد، مطالعه كتاب انتقال دادههاي انتشارات مدرسان شريف كه به شكل كاملاً حرفهاي مباحث وسيع اين درس را مطابق آزمون ارشد جمعآوري كرده است را به كليه داوطلبان آزمون مهندسي كامپيوتر توصيه ميكنيم.
دروس تخصصی گرایش نرم افزار و گرایش الگوریتم ها و محاسبات آزمون کارشناسی ارشد
اين دروس شامل 4 درس كامپايلر، زبانهاي برنامهسازي، طراحي الگوریتم و پايگاه داده ميباشند. براي گرايش نرمافزار، اين دروس داراي ضريب (2) و براي گرايش الگوريتم ها و محاسبات اين دروس داراي ضريب (4) هستند و مجموعا 16 سوال از این دروس مطرح می شود.
« كامپايلر »
تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترمعمولاً (4) سؤال ميباشد. از منابع مهم اين درس ميتوان به كتاب اصول طراحي كامپايلر تأليف اي هو اشاره كرد. به طور كلي كامپايلر برنامهاي است كه متن برنامه نوشته شده به يك زبان را كه زبان مبدأ ناميده ميشود، به عنوان ورودي گرفته و آن را به برنامه معادلش و به يك زبان ديگر كه زبان مقصد گفته ميشود، ترجمه ميكند. اين درس جزء دروس سنگين گرايش نرم افزار محسوب ميشود. دانستن مباحث درس نظریه زبان ها و ماشین ها به درک این درس کمک خواهد کرد.
« زبانهاي برنامهسازي »
تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد (4) سؤال ميباشد. مطالب آن نياز به آشنايي با مطالب برنامهنويسي دارد، مدلهاي زبان، بررسي معماري ماشين، انواع داده اصلي، بستهبندي و دادههاي ساخت يافته، وراثت، كنترل ترتيب برنامه و زيربرنامه و مديريت حافظه از رئوس مطالب اين درس ميباشند. از منابع مهم اين درس كتابهاي زبانهاي برنامهسازي تأليف پرات ترجمه مهندس جعفرنژاد قمي، اصول زبانهاي برنامهسازي تأليف هروتيز ميباشند.
« طراحي الگوريتم »
تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر (4) سؤال ميباشد. اين درس را به نوعي ميتوان ادامه درس ساختماندادهها دانست و براي تسلط بر اين درس، يادگيري كامل درس ساختماندادهها ضروري ميباشد. رئوس مطالب اين درس، پيچيدگي زماني الگوريتم، الگوريتمهاي تقسيم، برنامهنويسي پويا، الگوريتمهاي حريصانه، مرتبسازي و جست و جو و مفاهيم درخت و گراف ميباشد. از جمله كتابهاي مرجع براي اين درس كتابهاي clrs ـ اصول الگوريتمهاي كامپيوتر تأليف هروتيز، الگوريتمهاي ساختمان داده تأليف اي هو ميباشند. انتشارات مدرسان شريف به قلم مهندس ظهيري كتاب طراحي الگوريتم خود را به بازار كتاب عرضه كرده است. در اين كتاب نيز همانند ديگر كتابهاي انتشارات مدرسان شریف، شرح درس تمام مطالب لازم به صورت طبقهبندي شده به همراه مثالهاي متعدد آورده شده است و در پايان هر فصل تستهاي آزمونهاي كارشناسي ارشد 15 سال گذشته به همراه پاسخهاي تشريحي گنجانده شده است، سؤالات و پاسخهاي تشريحي رشته مهندسي it نيز در كتاب ارايه شده است، تا داوطلبان با تعداد سؤالات بيشتري از آزمونهای دولتی و آزاد آشنا شوند.
« پايگاه داده »
تعداد سؤالات اين درس درآزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (4) سؤال ميباشد. تعاريف و مفاهيم پايگاه دادهها، مدلهاي دادهاي، زبانهاي پرس و جوي فرمال، زبان پرس و جوي sql، جامعيت و امنيت و سطوح نرمال و نرمالسازي از مطالبي است كه در اين درس مورد مطالعه قرار ميگيرد. از كتابهاي مرجع اين درس كه در دانشگاههاي مختلف به عنوان منبعي براي تدريس مورد استفاده قرار ميگيرد ميتوان به كتابهاي پايگاه دادهها تأليف ديت، اصول پايگاه داده تأليف سيلبر شاتز اشاره كرد. انتشارات مدرسان شريف براي اين درس كتابي بسيار كامل و جامع را به داوطلبان آزمونکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ارائه كرده است. در اين كتاب تمامي مطالب از مفاهيم اوليه تا پيشرفتهترين مطالب به صورت كاملاً ساده و روان آموزش داده شده است. ضمن آموزش مطالب، تستهاي زيادي مورد بررسي قرار گرفته است و مانند ساير كتب اين انتشارات تمامي سؤالات آزمونهاي گذشته رشته مهندسي كامپيوتر تا سال 1394 نيز در كتاب آورده شده است. سؤالات و پاسخهاي تشريحي رشته مهندسي it نيز به طور كامل در كتاب گنجانده شده است. همچنين تستهاي تكميلي جهت خودسنجي داوطلبان در پايان هرفصل كتاب ارايه گرديده است.
دروس تخصصی گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز آزمون کارشناسی ارشد
اين دروس شامل 3 درس مدارهاي الكتريكي، طراحي الگوريتم ها و هوش مصنوعي هستند، ضريب این درس برای این گرایش برابر 2 ميباشد و تعداد سوالات طرح شده در آزمون 1394، 16 سوال می باشد.
« مدارهای الکتریکی »
اين درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دروس تخصصی برای گرايشهاي معماری سیستم های کامپیوتری و هوش مصنوعی و رباتیکز و از جمله دروسي است كه در گروه برق نیز ارائه ميگردد. از درس مدارهای الکتریکی تعداد 4 یا 5 تست در آزمون طرح می شود. منابع مهم اين درس در دانشگاهها كتاب نظريه اساسي مدارها و شبكهها تأليف چارلزدسور و ارنستكوه، ترجمه دكتر پرويز جبهدارمارالاني ميباشد. از كتاب هيت، نلسون و چند مرجع ديگر نيز در دانشگاهها براي آموزش اين درس استفاده ميشود. كتاب مدارهاي الكتريكي موسسه مدرسان شريف با حل كامل سوالات كنكور ارشد از سال 70 تا 94 و ارايه مثالهاي متعدد تأليفي و آوردن تستهاي متفاوت تقريباً دانشجو را از مراجعه به منابع مختلف بينياز ميكند، ارائه روشهاي تستي در حل مسائل، آموزش مفاهيم، قوانين و فرمولهاي اساسي توضيحات فارسي ضمن آموزش مطالب، اين كتاب را در نوع خود بينظير كرده است. با نگاهي به كارنامه قبولی های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر،ميتوان به اين نتيجه رسيد ميانگين 45% به بالا براي اين درس خيلي دور از دسترس نيست.
« طراحی الگوریتم ها »
تعداد سؤالات اين درس درآزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسي كامپيوتر 5 یا 6 سؤال ميباشد. اين درس را به نوعي ميتوان ادامه درس ساختماندادهها دانست و براي تسلط بر اين درس، يادگيري كامل درس ساختماندادهها ضروري ميباشد. رئوس مطالب اين درس، پيچيدگي زماني الگوريتم، الگوريتمهاي تقسيم، برنامهنويسي پويا، الگوريتمهاي حريصانه، مرتبسازي و جست و جو و مفاهيم درخت و گراف ميباشد. از جمله كتابهاي مرجع براي اين درس كتابهاي clrs ـ اصول الگوريتمهاي كامپيوتر تأليف هروتيز، الگوريتمهاي ساختمان داده تأليف اي هو ميباشند. انتشارات مدرسان شريف به قلم مهندس ظهيري كتاب طراحي الگوريتم خود را به بازار كتاب عرضه كرده است. در اين كتاب نيز همانند ديگر كتابهاي انتشارات مدرسان شریف، شرح تمام مطالب لازم به صورت طبقهبندي شده به همراه مثالهاي متعدد آورده شده است و در پايان هر فصل تستهاي آزمونهاي كارشناسي ارشد 15 سال گذشته به همراه پاسخهاي تشريحي گنجانده شده است، سؤالات و پاسخهاي تشريحي رشته مهندسي it نيز در كتاب ارايه شده است، تا داوطلبان با تعداد سؤالات بيشتري از آزمونهاي دولتي و آزاد آشنا شوند.
« هوش مصنوعی »
تعداد سؤالات اين درس درآزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 6 یا 7 سؤال ميباشد. اين درس از سال 81 به عنوان ماده درسي گرايش هوش مصنوعي در نظر گرفته شده است. از منابع مهم اين درس ميتوان به كتابهاي هوش مصنوعي تأليف راسل، هوش مصنوعي تأليف ايچ، پرولوگ تأليف براتكو اشاره كرد. بعضي از مطالب اين درس كمي نامانوس با رشته كامپيوتر ميباشد و به نوعي مفاهيمي از رشتههاي ديگر نيز در اين درس تلفيق شده است ولي از دروسي است كه ميتوان با استفاده از تكرار در مطالعه مطالب آن به راحتي به درصد خوبي در آن رسيد.