به بهانه ی برگزاری [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید] در [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید] بازدیدی از این نمایشگاه داشتیم. خانم الناز طهرانی، مدیر برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار آرل در این باره اظهار داشت: این نمایشگاه برای نمایش 28 صندلی طراحی شده توسط 30 معمار ایرانی، تدارک دیده شده است. این معماران 3 نسل مختلف از معماران معاصر کشورمان هستند. این نمایشگاه در تاریخ سوم مهر 1394 در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد و به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت. در ادامه با ما در [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید] همراه باشید...

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]

عنوان اثر: Re.Line Chair
طراح: [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]

عنوان اثر: صندلی طبیعت
طراح: [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]


[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]
گردآورنده : [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید]

برای دیدن ادامه نمونه کار ها با ما در [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در ایران معمار کلیک کنید] همراه باشید...