حمزه شكیب با اشاره به اینكه مسوولان شهرداری تهران فعلا پاسخ پیگیری شورای شهر درباره تخلف شهرسازی ملك خیابان جردن را شفاهی اعلام كردهاند، گفت: آنگونه كه به ما اعلام شده، پروانه ساختمانی ملك یاد شده هنوز صادر نشده بود و قرار شد كه این پروانه بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی صادر نشود.
وی یادآور شد: اگر پروانه ساختمانی این ملك قبل از ابلاغ طرح تفصیلی صادر شده بود، جلوگیری از ساخت این برج اداری ـ مسكونی در خیابان افریقا كه فاقد زیرساختهای لازم برای بلندمرتبهسازی است، دشوارتر بود؛ چراكه پروانههای صادر شده پیش از ابلاغ طرح تفصیلی جدید، همچنان دارای اعتبار است.
رییس كمیسیون عمران شورای شهر تهران تاكید كرد: شهرداری تهران از صدور پروانه برج اداری، مسكونی برای ملك یاد شده جلوگیری جلوگیری كرده و قرار است مفاد پروانه این ملك، مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران تعیین و صادر شود.

به گفته شكیب به این ترتیب ساخت پاركینگ 10 طبقه هم در ملك یاد شده منتفی است، چراكه این موضوع درخواست مالك قبلی زمین بوده است. بنابراین پروانه ساختمانی بر اساس پهنه ملك ( m113 ـ هفت طبقه) صادر خواهد شد.

چندی پیش ماجرای تخلف صدور پروانه ساختمانی برای زمینی به وسعت یكهزار و 800 متر در صحن علنی شورای شهر مطرح شد كه واكنش جدی اعضای شورا را به دنبال داشت.

در ابتدا قرار بود در این ملك، پاركینگ 10 طبقه احداث شود. اما در نهایت و با دست و دلبازی كمیسیون ماده پنج، مجوز ساخت برج 27 طبقه تجاری را اخذ كرده بود.

این در حالیست كه اولا ملك یاد شده كمتر از دو هزار مترمربع وسعت داشت و طبعا برابر ضوابط طرح تفصیلی جدید مشمول مجوز بلندمرتبهسازی (بیش از 12 طبقه) نمیشد؛ ثانیا این ملك در پهنه m113 قرار داشته و بر اساس ضوابط طرح تفصیلی، تعداد طبقات مجاز آن هفت طبقه با سطح اشغال 80 درصد در همكف و 50 درصد در طبقات یك تا شش بوده است.

با این حال در جریان بررسی پرونده این زمین در كمیسیون ماده پنج، نهایتا مجوز صدور پروانه ساخت یك مجتمع اداری، مسكونی 27 طبقه كه تا طبقه 15 جهت استفاده اداری با سطح اشغال 68 درصد و از طبقه 16 تا 25 جهت واحدهای مسكونی داده میشود.

اما با اطلاع شورای شهر و مخالفت نمایندگان مردم پایتخت با این اقدام، نهایتا مقرر شد كه ملك یاد شده بر اساس ضوابط طرح تفصیلی جدید، پروانه ساختمانی دریافت كند.