فارس: مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: آتشسوزی گسترده باغ خیابان کریمخان در شیراز که طعمه حریق شده بود با تلاش امدادگران آتشنشان اطفا شد.

رامین طالبی اظهار داشت: این آتشسوزی مقارن ظهر دیروز اتفاق افتاد و باغی در خیابان کریمخان شیراز در آتش سوخت.

وی افزود: 70 درخت گردو، خرمالو، انار و سیب دیروز در این باغ به آتش کشیده شده بود که بعد از 70 دقیقه تلاش امدادگران، آتش که باغ را همچنان میسوزاند، مهار شد.