مهرداد بائوج لاهوتی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به ضعف تبلیغات و اطلاع رسانی در معرفی آثار و اماکن تاریخی کشور افزود: ایران دارای جاذبههای گردشگری بسیاری است که میتواند باعث ایجاد درآمد وهزینههای قابل توجهی باشد که متاسفانه با وجود دغدغه بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان متعهد، هنوز این امر محقق نشده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تبلیغات از جمله ابزاری است که میتواند راهگشای نمایش آثار تاریخی کشورمان درجهان باشد، زیرا عده ای ازخارجی هااطلاع و نگاه درستی از ایران ندارند. ما میتوانیم با اطلاع رسانی درست، فرهنگ وجاذبههای گردشگری مان رابه آن ها معرفی کنیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با مثبت ارزیابی کردن اقدامات سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: در جلساتی که با آقای موسوی برگزار شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و ایشان برنامههای بسیاری از جمله برطرف کردن مشکلات مجتمعهای بین راهی و تبلیغات موثر برای معرفی جاذبههای گردشگری، در دست کار داشتند که امیدواریم تمام این فعالیتها تحقق یابد و راه پیشرفت صنعت گردشگری کشوررا هموار کند.

عضو فراکسیون گردشگری مجلس در خصوص طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه گفت: از دلایل ما برای تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه، ارتباط بیشتر با پارلمانها بود، چراکه این سازمان دربرابر بسیاری از اتفاقات باید پاسخگو باشد،اما ارتباطی بین آن و مجلس وجود ندارد، در حالی که اگر میراث فرهنگی به وزارتخانهای مستقل تبدیل میشد، می توانستیم بسیاری از خلاهای قانونی را برطرف سازیم.