جدید ترین مطالب وبلاگ

 1. نمونه سوال شبه امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه

  برای اینکه شما دانش آموزای پایه دوازدهم رشته تجربی توی امتحانات زبان انگلیسی 3 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کردیم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم ( خرداد ماه 98) رو براتون مثال زدیم :


  1) If I found a lot of money , ............................................... .
  2) Mothers are family members whom .............................................. .
  3) The entries in dictionaries ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. نمونه سوال شبه امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه

  برای اینکه شما دانش آموزای پایه دوازدهم رشته تجربی توی امتحانات زبان انگلیسی 3 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کردیم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم ( خرداد ماه ) استان مرکزی رو براتون مثال زدیم :


  1) Would it be too early for you if I ................. to meet at 5 : 30 ? ( be )
  2) The young man came to the meeting without ................. . ( invite )
  3) My friend was ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 3. نمونه سوال شبه امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد 98

  برای اینکه شما دانش آموزای پایه دوازدهم رشته تجربی توی امتحانات زبان انگلیسی 3 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کردیم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم ( خرداد ماه ) منطقه 4 تهران رو براتون مثال زدیم :


  1) Please speak loudly . My grandfather is ............ of hearing .
  2) Too many cooks .............. the broth .
  3) We ............... to dinner last Sunday . ( invite ) ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 4. نمونه سوال شبه امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه

  برای اینکه شما دانش آموزای پایه دوازدهم رشته تجربی توی امتحانات زبان انگلیسی 3 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کردیم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم ( خرداد ماه ) استان قم رو براتون مثال زدیم :


  1) Dr. Gharibi spared no ............... to cure the sick children .
  2) A dictionary that translates English words into Persian is called a ........... .
  3) the chidiren ............. ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. نمونه سوال شبه امتحان نهایی دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه

  برای اینکه شما دانش آموزای پایه دوازدهم رشته تجربی توی امتحانات دین و زندگی 3 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کردیم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم ( خرداد ماه 98 ) رو براتون مثال زدیم :


  1) خداوند نور هستی است ، بیانگر چه مفهومی می باشد ؟
  2) اختیاران انسان را به عنوان یک تقدیر الهی توضیح دهید .
  3) سه هدف که مسئولیت اقتصاد کشور باید آن را محقق نمایند را بیان کنید .
  ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
طراحی شده توسط : وی بی ایران